اخبار و اطلاعیه مهم

اطلاعيه مهم: ثبت سفارش فصول 26 ، 45 و 47 کتاب تعرفه در سامانه جامع تجارت به اطلاع مي رساند در راستاي تسهيل فرآيندهاي تجاري و بهبود عملکرد آنها، ثبت سفارش پيش فاکتورهايي که کالاهاي آنها منحصرا در فصول 26 ، 45 و 47 کتاب تعرفه قرار دارند، از تاريخ 5 مرداد 1395 در سامانه جامع تجارت انجام مي گردد. لازم به توضيح است که براي اين کار متقاضيان ابتدا بايد در سامانه جامع تجارت ثبت نام نمايند
فصل 26 : سنگ فلز، جوش و خاکستر
فصل 45 : چوب پنبه و اشياء ساخته شده از آن
فصل 47 : خمير چوب يا ساير مواد اليافي سلولزي؛ کاغذ يا مقوا براي بازيافت (آخال و ضايعات)
>>متقاضياني که در يک پيش فاکتور علاوه بر فصول ذکر شده، کالايي در ساير فصول نيز دارند جهت ثبت سفارش همچنان از سامانه ثبتارش استفاده نمايند <<